02 februar 2006

Film. Politikk. Stavanger. Bergen.

Sjera? Tydeligvis ikke engang noe uinteressant, siden jeg skriver så lite her. Jeg har vært uvanlig mye på kino for å kompensere for dette. Likevel har min plan om å se En dag uten krig denne uken falt i fisk fordi forestillingene var alt for tidlige denne uken. Hva hjelper det om filmen går en uke ekstra hvis man må ta seg fri fra jobben for å se den?

Jo, det har vært litt politikk også. For eksempel har jeg i Kultur- og næringsutvalget markert klart og tydelig at ungdomsklubben 3:16 bør kunne få kommunal støtte selv om de har kristne andakter. Det var en veldig interessant sak å behandle, for jeg følte at utfallet ikke var gitt. Det vil si, det var ikke noe særlig diskusjon om klubben skulle få støtte -- selve støtten gikk utvalget enstemmig inn for -- men det var livlig debatt om 3:16 er inkluderende eller ekskluderende, og om kommunen skulle anmode 3:16 om å ha et alternativ til ungdommer som ikke var interessert i å høre på andakt.

Demokratens Andrew Boyle hadde, for å si det pent, skrevet et krasst innlegg om saken dagen før den skulle behandles, så det var nødvendig å imøtegå noen av påstandene han kom med. Det kan jeg gjerne repetere litt av her, siden det ikke kom med i Fredriksftad Blads referat.

La meg først sitere litt av artikkelen fra Demokraten:

Hver lørdag kommer mange ungdommer til den populære menighets-klubben 3:16. Midt i arrangementet er det forkynnelse fra scenen. Er det noen av ungdommene som ikke vil høre på det, må de forlate lokalet, og vakter sørger for at de ikke slipper inn igjen. (...)

ungdommer som ikke ønsker å bli preket til av pinsevenner, blir bortvist fra lokalet og utestengt.
Slik Boyle fremstiller det, skjer det altså at ungdommer blir kastet ut og ikke slipper inn igjen fordi de ikke vil høre på forkynnelse. Flere ganger i artikkelen bruker han også ordet "pinsevenner" som om det var et skjellsord. 3:16 er dog tverrkirkelig og Lars Dale som vanligvis taler i samlingsstundene, kommer fra Den norske kirke. Det hadde vært mer presist å skrive "ungdommer som ikke ønsker å bli preket til av lutheranere", men kanskje ikke like fengende.

Så til det andre. Det er riktig at hvis noen forlater klubben i løpet av kvelden, slipper de ikke inn igjen. Dette gjelder hele kvelden, fordi man med denne regelen enkelt forhindrer for eksempel at noen omgår alkoholforbudet ved å ha drikkevarer ute. Men det er ingen som blir kastet ut hvis de ikke vil høre på under samlingsstunden. Hvis noen likevel har så mye imot en en andakt at de faktisk går ut, så kan de ikke slippe inn igjen på grunn av sikkerhetsbestemmelsene 3:16 har satt. Det er ganske drøyt å fremstille dette som at ungdommer kastes ut -- disse reglene mener jeg er helt rimelige.

Det mente også flertallet av Kultur- og næringsutvalget, og det var ekstra gøy da lederen sa at hun som human-etiker syntes det var helt greit med en ungdomsklubb som hadde et kristent budskap.

Ellers har jeg vært i Stavanger på KrFs lokalpolitikerkonferanse (den såkalte Bergenskonferansen) og en tur på oppdrag til Bergen igjen. (Frem og tilbake på et døgn, så jeg rakk knapt å tenke på å komme på noe middagsbesøk, dessverre.)