04 desember 2005

Pastor Halvorsen 50 år

I dag er pastor Jan Halvorsen 50 år. Gratulerer!