14 januar 2006

Hipp hurra, et antisemittisk slagord?

Det skjer innimellom at man får høre fra prekestolene historier som bærer trekk av å være såkalte urbane legender. De passer fint inn i en preken, men kan være fullstendig uetterrettelige (oj, mange fine dobbeltkonsonanter der) eller direkte feilaktige. Et eksempel er historien om at Darwin på dødssengen skal ha sagt at han trakk tilbake teorien om artenes opprinnelse. (Det er ikke sant, og forøvrig ikke et særlig sterkt argument imot darwinismen heller.)

Men altså, jeg har hørt et par ganger at "hipp hipp hurra" er et antisemittisk utrop. "Hipp" kommer angivelig av et slagord blant korsfarerne, "hep", som skal stå for "Hierusylema est perdita" (Jerusalem er ødelagt). For meg høres dette usannsynlig ut, og nå har jeg prøvet å finne litt mer ut av det.

Resultatet overrasket meg: "Hep" har faktisk en antisemittisk sammenheng. På 1800-tallet ropte gjenger "hep" når de jaget jøder gjennom gatene. I 1819 var det oppløp hvor gjenger trakasserte jødene i Hamburg, Frankfurt og andre tyske byer, og dette har blitt kalt "Hep! Hep!"-opptøyene.

Men hvorfor sa de akkurat "hep"? Noen påstår altså at det er en forkortelse fra latin, mens andre mener "hepp" var noe gjeterne pleide å si når de samlet sammen sauene eller geitene sine. Det kan også være en forkortelse for "hebreer".

Det er ihvertfall ingen kilder fra før 1819 hvor "hep" er brukt som forkortelse, og dette burde man forvente hvis dette var et korsfareruttrykk. Ut fra hva jeg har funnet, er det sannsynlig at "hep" som antisemittisk uttrykk ikke dukket opp før 1819. For egen regning vil jeg påstå at det høres mer tilforlatelig at ordet kom først og forkortelsen etterpå, enn omvendt. (Forkortelser som blir til ord er ikke vanlig før etter 2. verdenskrig.)

Så kommer spørsmålet om "hipp hurra" har noe med "hep" å gjøre. Uttrykket finnes visstnok sitert i klart uskyldige sammenhenger fra 1818, og både Oxford English Dictionary og Merriam-Webster sier ordet "hip" er av ukjent opphav. Hvis det er noen sammenheng, tipper jeg det er at ordet er lett å rope for å få oppmerksomhet fra folk eller fe. Vi kan konkludere med at det ikke er spesielt sannsynlig, og det er ihvertfall ikke grunnlag for å si det med sikkerhet, at "hipp hurra" har antisemittiske røtter.

Litt bakgrunnsmateriale
Disse lenkene:
http://www.straightdope.com/classics/a3_241b.html
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=610&letter=H
http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.lang/2005-11/threads.html#01430 (en diskusjon som blir ganske festlig mot slutten, fra en diskusjonsgruppe om språk)
http://www.mootgame.com/ballast/ml296.html

...gjør at jeg ikke tror på denne:
http://ohr.edu/ask_db/ask_main.php/261/Q1/

4 kommentarer:

Harald sa...

Hep-Hep-opptöyene ja.
Noen har også forsøkt å forklare uttrykket med at det skal ha vært et vanlig utrop i Sør-Tyskland uten dypere mening, og andre har påstått att "hep-hep" er en hebreeisk sjargong . . . . men som du skriver så har mange forsøkt å forklare uttrykket.
"Hierusylema est perdida" tilskrives de romerske soldatene under kampen mot jødene i år 70. Og hva gjelder korsfarertiden Dag, så sa man at det var i Rhinlandet utrykket skal ha blitt brukt under de antijødiske overgrepene og herjingene....altså, uten kildemateriale så virker jo dette søkt - MEN det var denne betydningen uttrykket ble tillagt under "hep-hep-opptøyene! Og om "Hipp hurra" er et uttrykk som har oppkommet med utgangspunkt i utropet "hep-hep" blir jo svaret bekreftende på ditt spørsmål... i det minste at "hipp hurra" er et utrop som har antisemittiske røtter. Men det er vel det som må bevises da... Fram til det skjer så får vi vel rope "hipp hipp heisann Hurra!
(Nå må sies att ordet "antisemittisme" ble første gang brukt i 1879 - og visse lærde mener man bør bruke et annet ord for antijødiske ytringer som fant sted før 1879, men - det avhenger av hvordan man definerer ordet... en annen diskusjon)

Dag sa...

Takk for presiseringene. Noen av de websidene jeg har sett på (som hevder at "hipp hurra" har sammenheng med "HEP"), sier at det var et korsfareruttrykk. Hvis ikke det stemmer, er det jo enda flere unøyaktigheter ute og går.

Saken er 1) at man ikke har grunnlag for å si at "hipp hipp hurra" kommer fra "hep hep", siden førstnevnte har de eldste kildene og da i en uskyldig sammenheng (i følge Straight Dope). Og 2) at jeg tror hep er et uskyldig ord som senere (f.eks. under eller like etter opptøyene) har blitt tillagt en antijødisk mening.

Eller antisemittisk om man vil. Det blir litt pussig å si at fenomenet som ordet antisemittisme betegner, ikke kan ha funnet sted før ordet ble myntet.

Et poeng som forresten er verdt å nevne, er at man i karismatiske sammenhenger synes det er greit å bruke ordet korstog om store kristne møtekampanjer. Dét synes jeg er rart.

Lars sa...

Jeg synes det er helt forkastelig å si at man skal på korstog.

Simon W sa...

HIPP HIPP Hurra