30 oktober 2005

Dag-dagen

I natt stiller vi klokken igjen, og jeg har tradisjon for å ta frem min gamle kampsak rundt disse tider: innføringen av Dag-dagen. Under følger det originale leserbrevet, først publisert i Fredriksftad Blad 27. oktober 1998. Siden har det ligget til beskuelse på internettet og blitt fremført et antall ganger i KrFU-sammenheng.

Refleksjoner over sommertid og vintertid
Jeg tenkte litt på dette med sommertid og vintertid her på søndag. Nå som vi hadde overgang til vintertid, fikk vi en time ekstra å sove på, eller hva man nå måtte ønske å bruke en time til.

Det syntes jeg var svært behagelig, i motsetning til overgangen mellom vintertid og sommertid. Der mister vi jo en time.

Så jeg tenkte at det skulle vært slik hver gang, altså at man fikk en time hver gang man stilte om klokken. Planen er som følger: Vi gjør året en dag kortere, og 24 ganger i året stiller vi klokken en time tilbake. To ganger i måneden får vi altså en time ekstra, til prisen av en dag.

Den blir dermed en slags ekstra feriedag, i likhet med Gro-dagen, og det har vi bare godt av.

Jeg foreslår at vi kaller den for Dag-dagen.

Hobbynumeriker Dag Høidahl

2 kommentarer:

Arvid Høidahl sa...

Flott. Vi har forøvrig to "tidsregninger" fra før: Normaltid og sommertid. Vintertid blir den tredje, og blir kanskje en del av ditt flotte prosjekt.

Dag sa...

Dag-dagen erstatter både sommertid, normaltid og vintertid.