23 april 2005

Valgkamp

Det er i ferd med å brygge opp til valgkamp, og selv om jeg var ganske lei sist gang, er jeg likevel i ferd med å bli litt inspirert igjen. At jeg var på et møte hvor inspirasjon for valgkampen var en post på programmet hjalp naturligvis, ikke minst fordi Erik Lunde var inspiratoren. (Hei, Erik!)

I dette her møtet fikk jeg vite noe interessant. Fra før av visste jeg at velgerne er stadig mer mobile. De skifter parti lettere enn før og bestemmer seg stadig senere for hva de skal stemme.
Likevel var dette nytt for meg: Jo lenger ut i valgkampen man kommer, jo mindre fokuserer mediene på politiske saker. De fokuserer i stedet tilsvarende mer på selve kampen, omtrent som sportsjournalister.

Hvis velgerne i det hele tatt lar seg påvirke i den siste perioden, er det altså journalistikk à la "KrF øker forspranget"1 som påvirker dem. Det er litt urovekkende.2

Kan det være en sammenheng her? Det kan muligens ha seg slik at mange sitter på gjerdet lenge, for å velge (blant favorittene?) helt til slutt. Da har man jo muligheten til å legge sin stemme der den får størst betydning. Eller omvendt: at man håper i det lengste på å få noe fornuftig informasjon å basere valget på, men jo lenger man venter, jo mindre nyttig er debatten. Til slutt kan man like godt basere seg på mynt eller kron.

Fotnoter:
1. Jeg satser på et godt valg i år.
2. Men ikke urovekkende hvis overskriftene blir som over.

Ingen kommentarer: