01 april 2005

Kjedelig prat om politikk

Det er en stund siden sist, så i går var det ikke så dumt at min gruppeleder i kommunestyret utfordret meg til å entre talerstolen i kommunestyret. Dessuten har jeg bestemt meg for å ta ordet litt oftere, for at det skal bli mer morsomt og interessant å være med.

Saken det gjaldt, var om Fredrikstad skal slå sammen seksjonene Plan og miljø, Kultur og Samfunnsutvikling til én eller to seksjoner. (Et tredje alternativ var å beholde dem som de var, men det var det i grunn ingen som var interessert i.) Hovedargumentet for å slå sammen til én seksjon var økonomisk --- man kunne spare noen stillinger i administrasjonen på grunn av såkalte synergieffekter.

For meg ringer det alltid en varselklokke når jeg hører det ordet. Synergi betyr at helheten er mer enn summen av delene. Ordet brukes ofte når man skal fusjere selskaper og lignende, som om det er noe magisk som skjer. I saksfremstillingen sto det at å samle seksjoner med ulike organisasjonskulturer ville kunne være en utfordring, men denne utfordingen ville likevel, på grunn av denne magiske synergieffekten, bli til en fordel.

Men i virkeligheten tror jeg det ville blitt stikk motsatt. For at et arbeidslag skal bli virkelig effektivt, må det kommunisere godt, og derfor argumenterte jeg for at det er bedre med to mer spesialiserte og enhetlige seksjoner.

Nåvel, nok kjedelig politikkprat. Frem med morsom politikkprat! I går kom Svein Roald Hansen med følgende replikk: "Ordfører, det må være noe galt med akustikken på plassen til ...Nei, forresten. Det er egentlig ikke så morsomt for den som ikke var der.

Ingen kommentarer: