10 juni 2009

Anestetikk

Dere gjøres herved oppmerksom på en interessant artikkel i Boston Globe om starten på bruk av anestesi i operasjoner. Artikkelen sier at vendepunktet for bruk av bedøvelse under kirurgi ikke kom som et resultat at bedøvelse ble oppdaget --- bedøvende midler hadde vært kjent ganske lenge --- men at holdningene til bedøvelse måtte endres. På den tiden var smerte nemlig regnet som en naturlig og nødvendig del av tilværelsen. Fra flere hold, blant annet geistligheten, ble det derfor sagt at det var umoralsk å forsøke å endre på dette. Dette endret seg heldigvis.

Men vi er i ferd med, eller han kanskje allerede, gått for langt i den andre retningen. Det nærmer seg en rettighet å leve et liv uten smerter. Hvis man må leve med smerter som ikke kan behandles medisinsk, er det noen som mener at den endelige behandlingen kan være å avslutte livet. Dette er ikke heldig. Derfor har vi kanskje likevel noe å lære av den pre-anestetiske holdningen til smerte, selv om den nå er avlegs.

Ingen kommentarer: