06 mars 2009

Apropos eutanasi

Kate lå i koma i fire måneder. Forskere ønsket å finne ut mer om hjerneaktiviteten til pasienter i koma, og Kate ble plassert i en scanner og ble vist bilder. Resultatet av scanningen viste at hjernen reagerte som vanlig på disse bildene, selv om hun ikke var i stand til å gi noen respons. Kate våknet opp igjen fra komaen og forteller sin historie her. Det er spesielt viktig for henne å få leger til å tenke svært nøye igjennom saken før man slutter å holde komapasienter i live.Via Mind Hacks.

Ingen kommentarer: