22 mai 2008

Ord for dagen

Her er et ord du kan ha nytte av:

Posterioritere (v): Sette noe bak noe annet; mots. av prioritere denne saken vil vi p- høyt

Ingen kommentarer: